RFSL Hälsingland gästar Bollnäs Grillnatta 28:e juli


empty_alt*


RFSL Hälsingland och USM Friidrott 2014 8/8-10/8

empty_alt*


RFSL Hälsingland i samarbete med JC!


Nu har vi dragit igång vår kampanj för att skapa och inspirera HBTQ-personer tillvaro genom att visa att vi finns med uppmuntrande citat från de medverkande för att alla ska känna stolthet och följa sitt hjärtats röst.

Vi vill upplysa om att världen blir bättre. Kan RFSL Hälsingland skapa ett personligt sätt för support över hela Sverige genom att lyfta upp att vi alla är lika men olika så, ja, då gör vi det verkligen bättre.

Modellernas budskap hoppas vi inger hopp till HBTQ – personer runt om i Sverige, norden, Europa och världen där vi kan arbeta globalt och förändra samt åstadkomma förändringar i samhälle och på lokal mark.


 empty_altempty_altempty_altempty_altempty_alt

empty_alt

Kontaktinfo

Alu Center C/O: RFSL Hälsingland

Granvägen 1, 82635 Söderhamn

info@rfslhalsingland.se

empty_altLadda ned HBT-Handboken