RFSL Hälsingland

Vi jobbar mycket mot företag och näringslivet. Vi människor finns överallt och näringslivet är det vi tycker har glömts bort.

Styrelsen

RFSL Hälsinglands Styrelse består av ett mycket kompetent gäng som kompletterar varandra i dom olika frågorna och arbetena som förekommer. Här presenterar vi styrelsemedlemmarna och allas individuella hjärtefrågor:

Majs Keller - Ordförande:

"Jag jobbar med saker jag själv saknande när jag var yngre. Min hjärtefråga är transsexualitet och äldrepolitik."

Jonna Källström Böresson - Vice Ordförande:

"Jag tror på att alla människors rätt att älska den de älskar och att vara den de är, oavsett vem det nu må vara och min hjärtefråga är att förändra de samhällsnormer som begränsar de rättigheterna."

Sara Flyckt - Styrelseledamot:

"Jag brinner för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det är viktigt för mig att se människan och att alla ska bli accepterade för den de är och få samma rättigheter och möjligheter. Min hjärtefråga är barn och transpersoner."

Emma-Johanna Olsson - Styrelseledamot

Fredrik Wallberg - Valberedning

Jonna Lund - Valberedning:

"Alla människor har rätt att älska vem dom vill och våga vara öppen med vem man är utan att vara rädd. Kärlek ska behandlas med respekt. Min hjärtfråga är accepterandet av HBTQ-personer i samhället, och allas rätt att älska fritt."

Johan Lindgren - Ersättare:

"Jag har blivit trakasserad under min uppväxt pga min sexuella läggning, vilket gjort mig motiverad till att kämpa för andra! Min hjärtefråga är att få bort mobbing och trakasserier i skolor och arbeten!"

Fredric Lind - Ersättare:

"Jag jobbar med RFSL Hälsingland för att jag vill att alla ska kunna vara den de är med respekt och acceptans. Min hjärtefråga är att alla ska må bra och få vara den de är."

Kontaktinfo

Alu Center C/O: RFSL Hälsingland

Granvägen 1, 82635 Söderhamn

info@rfslhalsingland.se

empty_altLadda ned HBT-Handboken